Pierwszy, najważniejszy etap budowy to fundamenty, kluczowy z kilku względów:


BUDOWA FUNDAMENTÓW KROK PO KROKU:

Mamy już pozwolenie, dziennik i wszczęcie budowy. Pierwszym elementem jest przygotowanie działki do budowy- ewentualne ogrodzenie i umieszczenie tablicy informacyjnej.


1. Woda i prąd na działce

Dobrze, aby na działce była już dostępna woda oraz prąd. Samo posiadanie skrzynki nie oznacza, że możemy w każdej chwili podłączyć się do niej i korzystać. Odpowiednio wcześniej należy podpisać umowę na prąd docelowy służący w pierwszym etapie na zasilanie placu budowy. Kiedy w naszej skrzynce elektrycznej płynie prąd i jest licznik musimy zatrudnić elektryka w celu przygotowania tymczasowego przyłączenia rozdzielni budowlanej. W innym przypadku pozostaje agregat prądotwórczy lub pomoc sąsiada. Sama skrzynka nie gwarantuje sukcesu. Dostawcy energii niestety mają dużą bezwładność czasową. Dlatego warto załatwianie zacząć z dużym wyprzedzeniem.


2. Oczyszczenie działki

Działkę, czyli nasz plac budowy, należy oczyścić, ew. wykarczować wyższe krzaki, aby zapewnić podstawową widoczność i plac manewrowy.


3. Wytyczenie budynku i zebranie humusu

Następnym etapem jest wytyczenie budynku. Musimy znaleźć geodetę. Najlepiej, aby dogadać to w taki sposób, by jedna i ta sama osoba zajęła się obsługą geodezyjną od tyczenia poprzez odbiór geodezyjny. Geodeta powinien przyjechać i wbić kolorowe paliki pod wykop- obrys + 1m zapasu. Koparka wybiera w zaznaczonym miejscu humus, czyli żyzną glebę, dochodząc do warstwy nośnej. Dobrze, aby ziemię odkładać w jakimś sensownym miejscu np. z tyłu budynku, które nie będzie kolidowało z dalszymi pracami. W tak przygotowanym wykopie możemy rozpocząć tyczenie osi budynku (np.metodą ław drutowych). Należy pamiętać również o założeniu tzw. reperów roboczych- czyli podstawowych poziomów budynku. Na tej podstawie należy sprawdzić jeszcze raz przyjęte w projekcie założenia w odniesieniu do granic działki i drogi.


4. Wykop i zbrojenie

Następnie ekipa może zabrać się za kopanie pod fundamenty oraz przygotowanie zbrojenia fundamentów. Kopać można metodą ręczną- łopatą- jeśli ziemia nie jest bardzo zbita lub wynająć małą koparkę- wszystko idzie wtedy o wiele sprawniej, a czas z paru dni zmienia się w parę godzin. Jeżeli grunt nośny jest „zbity” (np. glina) możemy kopać i wylewać ławy bezpośrednio w wykopie, w przeciwnym przypadku należy wykonać szalunki deskowe dla ław fundamentowych oraz wyłożyć wykop folią. Zbrojenie układa się w wykonanym wykopie zapewniając wymagane długości zakładów w narożach, oraz zastosowanie odpowiednich podkładek zapewniających wymaganą otulinę.


5. Wylewanie ław fundamentowych

Klasa betonu oraz poziom posadowienia stosujemy zgodnie z projektem. Dla bezpieczeństwa najlepiej użyć betonu wodoszczelnego. Fundamenty muszą znajdować się poniżej strefy przemarzania. Dobrze jeszcze na tym etapie to zweryfikować, tak jak poziom „zero” naszego budynku w zestawieniu z otoczeniem, drogą, tak aby ograniczyć spływ wody na nasza działkę. Istotne jest, aby pamiętać o przepuście w rurze osłonowej w miejscu gdzie woda będzie wchodzić do budynku oraz „starterach” dla słupów. Jeśli mamy niepewne warunki gruntowe i takie są zalecenia w projekcie, na tym etapie możemy wykonać drenaż opaskowy. Na wylanych ławach fundamentaowch wykonuje się izolację poziomą oraz buduje się ścianę fundamentową- w naszym przypadku z bloczków betonowych pełnych.


6. Murowanie i ocieplenie ścian fundamentowych

Należy pamiętać o zostawieniu miejsc na przepusty kanalizacji oraz miejscu na słupy. Następnie, po wymurowaniu, wykonuje się hydroizolację z masy bitumicznej dwuwarstwowo i obustronnie, aby zachować szczelność.  Do zaizolowanych ścian przykleja się bezrozpuszczalnikowym klejem ocieplenie i zabezpiecza folią kubełkową. W Projekcie Stodoła zastosowaliśmy 15 cm ocieplenia o obniżonej chłonności wody. Jeżeli warunki gruntowe są wilgotne należy zastosować polistyren ekstrudowany. Ścian fundamentowych garażu nie ocieplaliśmy, ponieważ z założenia nie będzie on ogrzewany.


7. Zasypanie i wylanie chudziaka

Ocieplone fundamenty możemy zasypać piaskiem pospółką. Kluczowe  jest odpowiednie ubicie i zagęszczanie piasku warstwami pod podłogą na gruncie, w ubitym piasku układa się kanalizację w spadku metodą kopaną. Po zasypaniu fundamentów oraz obsypaniu budynku możemy przygotować się do wylania „chudziaka” na piasku. Układa się folię oraz wylewa beton płyty, który ekipa odpowiednio zagęszcza i zaciera. W przypadku Stodoły zalewanie płyty przebiegało podczas deszczu, początkowo niedużego potem dosyć mocnego. Zamówiony był beton z gruszki, z pompą, dzień wcześniej więc szkoda było wszystko odwoływać. Deszcz nikomu nie zaszkodził, a przynajmniej nie trzeba było podlewać betonu.

W Projekcie Stodoła istotne było zgranie poziomów 0 budynku i garażu, gdyż różnica występowała w posadzce, która w garażu nie będzie ocieplona.

Po zalaniu, gdy byliśmy na budowie na drugi dzień, spotkała nas mała niespodzianka 😉 Stan zagęszczenia wylanej mieszanki sprawdzał czworonożny gość. Test wypadł negatywnie jak widać na załączonym obrazku 🙂 Do dzisiaj nie znaleźliśmy winowajcy, ale mamy odcisk łapy, więc to kwestia czasu…. 🙂


Budowa fundamentów jest mocno uzależniona od pogody. Duże zawilgocenie gruntu i zalanie wykopów bardzo przeszkadza w odpowiednim prowadzeniu prac. W naszym przypadku pogoda dopisywała. Cały etap miał jeden tygodniowy przestój- wystąpił przed zasypywaniem fundamentów- grząski teren utrudniał manewrowanie oraz wjazd ciężkich wywrotek.

O czym pamiętać budując fundamenty? Na co warto zwrócić przy budowie fundamentów? Przeczytaj tutaj

Słowa kluczowe: roboty przygotowawcze; budowa domu; roboty ziemne; fundamenty tradycyjne; ławy fundamentowe dom stodoła; projekt stodoła; nowoczesny dom; stodoła nowoczesna