Decyzja podjęta oczyszczalnia ścieków  biologiczna, jej eksploatacja kosztuje dużo mniej niż cykliczny wywóz ścieków, jest bardziej bezobsługowa nie musimy pamiętać o odpowiednio wcześniejszym planowaniu opróżniania i wywozu  . Dokładnie dlaczego opisaliśmy tutaj : Szambo czy przydomowa oczyszczalnia ścieków

przygotowane materiały, początek prac

Montaż oczyszczalni trwał jeden dzień, do pracy potrzebna była pomoc koparki. W naszej inwestycji zdecydowaliśmy się na oczyszczalnię biologiczną hybrydową o pojemności 3000 l oczyszczona woda będzie rozsączana w gruncie za pośrednictwem 6 tuneli rozsączających. Materiały, które potrzebne były do montażu to:

Trasa kanalizacji od budynku biegnie przecinając podjazd do garażu, jest jeden większy skręt, który wykonaliśmy na dwóch kolanach 45 stopni ze studnią. Kanalizacja wchodzi do przydomowej oczyszczalni znajdującej się obok podjazdu, a drenaż rozsączający znajduje się z tyłu obok garażu. Kanalizację prowadzimy w spadku min.2% rurami fi 160.

pierwsza studnia z budynku

Zbiornik należy umieścić na podsypce stabilizowanej cementem (>250kN/m2) wypoziomowany. Sprawdzić czy grunt nie posiada czynników negatywnie wpływających. Podłączyć przewody.

osadzanie oczyszczalni, zbiornik posiada uchwyty do zaczepienia pasów co ułatwia montaż

Po stabilizacji zbiornika, w miarę postępu prac oczyszczalnię należy równomiernie obsypywać  warstwami piasku co 30 cm i napełniać wodą co zapewni stabilną wypoziomowaną pozycję .  Ubijanie warstw podsypki należy wykonywać ręcznie, urządzenia mechaniczne mogą uszkodzić zbiornik oczyszczalni. Po ustabilizowaniu zbiornika, wykonawca przystąpił do wykonania drenażu rozsączającego ścieków oczyszczonych.

obsypywanie podłączonego zbiornika oczyszczalni

Przygotowano szeroki wykop wypełniony kruszywem, na którym ustawiono tunele rozsączające i równomiernie obsypano . Tunel rozsączający ma możliwość retencji i rozsączania powstałej wody z oczyszczalni. Tak wykonany drenaż składający się z 6 tuneli ma pojemność 1800 l wody. Na koniec do uruchomienia niezbędne jest jeszcze jest jeszcze doprowadzenia energii elektrycznej

wykop pod drenaż rozsączający, wypełniony kruszywem

Więcej fotografii z montażu zamieszczamy ponizej:

słowa kluczow: szambo czy przydomowa oczyszczalnia; oczyszczalnia ścieków; biologiczna oczyszczalnia ścieków; drenaż rozsączający; szambo; bezodpływowy pojemnik na nieczystości, oczyszczalnia opinie; montaż; drenaż rozsączający; bio duo hybryda opinie;