W naszej lokalizacji nie występuje sieć kanalizacji sanitarnej i w najbliższej, a nawet dalszej przyszłości, nie ma perspektywy, że się pojawi. W takim przypadku mamy dwie możliwości: bezodpływowy zbiornik na nieczystości lub przydomowa oczyszczalnia ścieków. W obydwu przypadkach temat należy przeanalizować bardzo dokładnie dla każdego z rozwiązań. Są przepisy określające minimalne odległości jakie należy zachować od elementów takich jak: granica działki, studnie z wodą pitną, okna i drzwi, budynki. Oczywiście nie w każdej lokalizacji można montować oczyszczalnię, musi być zgoda gminy lub plan zagospodarowania, który dopuszcza takie rozwiązanie. Przyjrzyjmy się tym opcjom .


Bezodpływowy zbiornik na nieczystości, czyli po prostu szambo

szambo betonowe 10 000 l

Ścieki są magazynowane w szczelnym zbiorniku. Zazwyczaj są to zbiorniki prefabrykowane żelbetowe lub z tworzywa sztucznego. Zbiorniki mają różne kształty w zależności od wymagań lokalizacji na działce. W domach jednorodzinnych zazwyczaj montuje się zbiorniki o pojemności 10-14 m3. To, jak szybko się wypełni zbiornik, zależy od wielu czynników: ilości osób oraz sposobu użytkowania wody. Zbiornik jest stosunkowo tani i kosztuje ok. 2 500 zł. Warto na etapie projektu przemyśleć stałe przyłącze z wylotem w ogrodzeniu, co umożliwi szambiarce opróżnianie go z ulicy.


Przydomowa oczyszczalnia ścieków

zbiornik oczyszczalni biologicznej o pojemności 3000 l

Alternatywą dla szamba jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. Rozróżniamy dwa typy oczyszczalni: oczyszczalnię ekologiczną (drenażową) oraz oczyszczalnię biologiczną. Znajduje się mnóstwo opracowań opisujących zasadę funkcjonowania tych oczyszczalni. Dlatego tutaj bardzo skrótowo- każda oczyszczalnia posiada zbiornik wstępny- szczelny, gdzie ścieki są magazynowane i odbywa się ich wstępna sedymentacja i procesy beztlenowe. W następnym etapie ścieki oczyszczane są w procesach tlenowych i tutaj są zasadnicze różnice.

montaż drenazu rozsączającego

W oczyszczalni ekologicznej czyli tzw. drenażowej, procesy zachodzą w drenażach rozsączających zakopanych w złożu żwirowo- piaskowym. Ten typ oczyszczalni nie potrzebuje energii elektrycznej. Wymaga za to dobrych warunków gruntowych mogących odebrać ścieki.  Sama oczyszczalnia jest stosunkowo tania (ok. 3 000 – 4 000 zł), ale ma z kolei spośród wszystkich oczyszczalni największe wymagania odległościowe oraz powierzchniowe (ok.70 m2) z uwagi na lokalizację drenażu rozsączającego. Elementy drenażu z czasem, podczas eksploatacji, „zarastają” i musimy co jakiś czas taką oczyszczalnię udrażniać, co wiąże się z dodatkowymi robotami.


oczyszczalnia biologiczna bio duo hybryda

W oczyszczalniach biologicznych wszystkie procesy zachodzą wewnątrz zbiornika. Zazwyczaj jest to jeden duży zbiornik podzielony na kilka komór lub kilka zbiorników, gdzie zachodzą procesy oczyszczające przy użyciu bakterii, złóż biologicznych. Efektem końcowym jest oczyszczona woda, którą możemy magazynować w zbiorniku, wylać do rowu (jeśli z takowym sąsiadujemy) lub rozsączyć w gruncie. Oczyszczalnie biologiczne nie mają tak restrykcyjnych wymagań jak ekologiczne, gdyż wszystkie procesy zachodzą wewnątrz, a w efekcie otrzymujemy „czystą” wodę. Potrzebują znacznie mniej powierzchni na instalację. Do pracy potrzebują czasowo energii elektrycznej do obsługi dmuchawy napowietrzającej. Oczyszczalnie biologiczne są bardziej złożone technologiczne i przez to droższe (średni koszt to 5 000-9 000zł). Przy niekorzystnych warunkach gruntowych, musimy do tego doliczyć koszt elementów rozsączających lub zbiornika na oczyszczoną wodę. Oczyszczalnie należy opróżniać co najmniej raz w roku, gdyż w osadniku wstępnym zbierają się osady.


Z Punktu widzenia budżetu i długofalowej inwestycji

Przyjmując, że średnio rodzina 4-osobowa wytwarza 0,4 m3 ścieków dziennie, zbiornik 10m3 wypełni się w 25 dni. Na naszym terenie opróżnienie zbiornika 10m3 kosztuje 160 zł. Przy założeniu opróżniania raz w miesiącu daje nam to kwotę roczną 1920 zł. Oczywiście zdarzają się przypadki, że zbiornik napełnia się dużo częściej- gdy np. odwiedza nas rodzina albo robimy większą imprezę co zwiększa zużycie wody.

Zbiornik oczyszczalni opróżnia się raz w roku. Opróżnienie zbiornika oczyszczalni kosztuje 250 zł. Do tego preparaty (ok. 100 zł rocznie) oraz zużycie prądu przez dmuchawę (ok. 60 zł rocznie), Daje nam to koszt roczny na poziomie 410 zł. Przy takich założeniach koszt inwestycji w oczyszczalnie (różnica z montażem 7 000 zł)  powinna zwrócić się w ciągu 4,5 roku.

Z jednej strony szambo to łatwość i prostota instalacji oraz prawie dwukrotnie niższy koszt inwestycji. Jednak wiąże się z tym konieczność opróżniania zbiornika, w zależności od liczby użytkowników oraz użytkowania, średnio raz na miesiąc. W zależności od użytkowania, może nawet dojść do 2 tygodni.  Perspektywa opróżniania i ciągłego pamiętania o tym przesądziła. Oczywiście były spore obawy dotyczące instalacji oczyszczalni. W naszym przypadku rozważaliśmy tylko oczyszczalnię biologiczną z uwagi na niedużą działkę. Temat mocno zgłębiliśmy, bo w teorii wszystko wygląda pięknie, jednak gdy dochodzi do decyzji pojawiają się obawy:


Nasz wybór do Oczyszczalnia Biologiczna Hybrydowa ze względu na możliwość montażu w trudnych warunkach gruntowych, dużą komorę oraz odporność na duże zrzuty wody (przyjeżdża rodzina np.) oraz przerwy w dostawie ścieków, brak konieczności ciągłego dawkowania biopreparatów. Ogólnie ze względu na największą bezobsługowość.


Zapachy

Jeżeli cała instalacja jest wykonana w fachowy sposób, instalacja odpowietrzona jest poprzez odpowietrzenie ogólne wentylacji sanitarnej na szczycie dachu, zapachy nie powinny nam przeszkadzać. Mogą się one pojawić zawsze, zarówno przy szambie jak i oczyszczalni, jednak zazwyczaj wynikają one z problemów z funkcjonowaniem układu.

montaz oczyszczalni w stodole

Oczyszczalnie są często narażone na wypłukiwanie bakterii odpowiadających za prawidłowe funkcjonowanie ze złoża biologicznego. Bardzo istotna w tym względzie jest wielkość zbiornika, wtedy oczyszczalnia ma odpowiedniaą pojemność, by przyjąć odpowiednią ilość ścieków i nie wypłukać bakterii.  Ścieki powinny być w osadniku gnilnym (zbiorniku) trzy doby. Jest to czas wymagany do oczyszczenia biologicznego. Przyjmując, że z budynku w ciągu doby odprowadzamy 0,4 m3 ścieków, osadnik powinien mieć minimum pojemność 1,2 m3. Biorąc pod uwagę powyższe zamówiliśmy oczyszczalnię do 6 osób, mimo że użytkowników będzie 4-ro, o pojemności zbiornika 3000l (3m3), o możliwym maksymalnym dobowym dopływie ścieków 0,9 m3.

Oczyszczalnia hybrydowa posiada dodatkowo kształtki plastikowe, na których bakterie się utrzymują i nie są wypłukiwane. Mimo gliny w gruncie, woda z oczyszczalni będzie rozsączana za pośrednictwem tuneli rozsączających w złożu żwirowym. Zadaniem tuneli jest magazynowanie oczyszczonego ścieku i powolne ich rozsączanie w gruncie.

tunele rozsączajace


Oczyszczalnia jest już zamonotowana i gotowa do działania. Mamy nadzieję, że powyższy wpis pomoże Wam podjąć właściwą decyzję jak odprowadzać śnieczystości. Jak będzie to wszytsko w praktyce funkcjonować, na pewno też przedstawimy. Już wkrótce pokażemy więcej zdjęć z montażu.

po montazu widoczne są tylko 2 dekle studzienek oczyszczalni

słowa kluczow: szambo czy przydomowa oczyszczalnia; oczyszczalnia ścieków; biologiczna oczyszczalnia ścieków; drenaż rozsączający; szambo; bezodpływowy pojemnik na nieczystości, oczyszczalnia opinie;