Karta Produktu to dokument, w którym przedstawiamy parametry budynku, materiały, rozwiązania, zastosowane technologie. Karty Produktu są dostępne w Sklepie przed złożeniem zamówienia (poprzez przesłanie potencjalnemu Kupującemu po wypełnieniu formularza dostępnego na stronie produktu), jak również przekazywane Kupującemu drogą elektroniczną po zawarciu Umowy. Karty Produktu są przesyłane na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z Kartą Produktu dostępną  przy danym Produkcie. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących Produktu przedstawionego na Karcie Produktu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.