Kartę Produktu można pobrać na stronie wybranego Projektu- przycisk POBIERZ KARTĘ PRODUKTU.

Karta Produktu jest również przekazywana Kupującemu drogą elektroniczną po zawarciu Umowy na wskazany przez Kupującego adres e-mail.