Zakupu Projektu Typowego w wersji cyfrowej można dokonać wyłącznie wraz z zakupem Projektu Typowego w wersji papierowej. Cena wersji cyfrowej projektu typowego w formacie .pdf to 200 zł. Projekt w .pdf obejmuje część rysunkową projektu (nie zawiera opisu technicznego).

Możliwe jest również dokupienie wersji elektronicznej przez Kupującego, który nabył wcześniej Projekt Typowy w wersji papierowej. W tym celu Kupujący musi się skontaktować ze Sprzedawcą za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Uwaga!

Projekt w wersji cyfrowej zostanie wysłany po upływie 14 dni od dnia dostarczenia Kupującemu projektu typowego w wersji papierowej. Aby otrzymać projekt typowy w wersji cyfrowej natychmiast po zakupie należy zaznaczyć odpowiednie pole przy zakupie, o treści:

Proszę o dostęp do zamawianych treści cyfrowych niezwłocznie po zawarciu umowy. Wiem, że w ten sposób tracę prawo do odstąpienia od umowy. (Zwrot projektu typowego w wersji papierowej nie będzie już wtedy możliwy)