Dodatkowy egzemplarz dostępny jest tylko dla klientów zamawiających projekt typowy lub posiadających już projekt typowy. Możesz kupić maksymalnie dwa dodatkowe egzemplarze projektu. Koszt dodatkowego egzemplarza projektu typowego to 200 zł.