W tym wpisie przedstawimy Wam projekt dom parterowy jest to Projekt indywidualny , który tworzony jest od podstaw, na bazie wytycznych i indywidualnych wymagań inwestora oraz ściśle sprecyzowanej lokalizacji działki.  Projekt indywidualny jest niepowtarzalny, tworzony na zamówienie dopasowany do warunków lokalnych – działki oraz wytycznych inwestora.

Jeśli chcesz więc, wybudować niepowtarzalny budynek postaw na projekt indywidualny. W pierwszej części wpisu opiszemy jak wyglądają etapy projektu indywidualnego, co zawierają, a następnie w drugiej części pokażemy etapy powstawania, przykładowy ostatnio zrealizowanego projektu, którego budowa wkrótce się rozpocznie „Trzy Stodoły”

Projektowanie budynku to stawianie małych kroków bazując na analizie uwarunkowań i potrzeb. Układanie całości cegła po cegle, dodając kolejne elementy. A czasami wręcz przeciwnie. To wyjście od jednego mocnego pomysłu- idei, który generuje całość. Następnie dopracowywanie pozostałych elementów. Dobry projekt to podstawa. To również plan na etap budowy.

O Tym czym jest projekt indywidualny, a projekt gotowy pisaliśmy we wpisie :

Działamy również pod drugim Brandem: BADARCHITEKCI zajmujący się większymi inwestycjami, Budynkami wielorodzinnymi, hotelami, pensjonatami, projektami indywidualnymi i architekturą Premium.

Projekt indywidualny składa się z dwóch etapów projektu koncepcyjnego oraz projektu technicznego.


Projekt dom parterowy – projekt koncepcyjny

Koncepcja skupia się na:

Projekt koncepcyjny jest najważniejszym etapem, ponieważ generuje całość. Następny etap jest równie ważny, ale jest tylko rozwinięciem koncepcji. Zawsze podkreślamy, że urbanistyka i usytuowanie budynku na działce jest kluczowa w wielu aspektach. Takich jak wydzielenie stref , prywatności pomieszczeń, oświetlenia budynku, zużycia energii i kontaktem z zewnętrznymi elementami. Etap koncepcyjny powinien być poprzedzony etapem szczegółowej analizy działki i funkcji. Na etapie koncepcji sprawdzamy różne warianty, jak wyglądają i co zyskujemy przy danym usytuowaniu. Dobra koncepcja musi się „uleżeć” nie może być przygotowana szybko, w naszym przypadku ten etap trwa min. 2 miesiące.

Projekt koncepcyjny składa się z


Projekt Dom parterowy – projekt architektoniczno budowlany i techniczny

Następne części czyli Projekt Architektoniczno – budowlany oraz techniczny to rozwinięcie założeń przyjętych w koncepcji i dobór odpowiednich rozwiązań technicznych i technologicznych.

Projekt architektoniczno budowalny składany jest w urzędzie na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę, wraz z wszystkimi uzgodnieniami, jest częścią architektoniczną bez projektów branżowych.

Projekt Techniczny jest na potrzeby budowy i zawarte są w nim projekty branżowe konstrukcyjne, elektryczne, sanitarne.

Standardowy zakres tych opracowań to:

Oczywiście zakres jest kwestią ustaleń w zależności od wymagań projektu lub inwestora. Szczegółowo standardowy zakres projektu jaki przygotowujemy opisaliśmy na stronie: Co zawiera projekt


Projekt indywidualny, przebieg pracy

Na rozpoczęcia tematu wykonujemy szczegółową analizę potrzeb inwestora oraz analizę uwarunkowań zewnętrznych działki. Ważne wytyczne to wielkość budynku, wielkość działki, nasłonecznienie, wjazd, sąsiedztwo, walory widokowe, ale również wymagania prawa lokalnego czyli Planu Zagospodarowania lub Warunków Zabudowy. W tym przypadku działka była duża z widokiem na las, plan wymagał dachów dwuspadowych, a inwestor chciał duży dom parterowy o powierzchni ok. 300m2.

Następnie „zderzamy” uwarunkowania lokalne z wielkością i wymogami programu, oraz kolejno rozwijamy koncepcje biorą pod uwagę różne uwarunkowania, zalety i wady poszczególnych układów wariantów.

Zawsze dążymy by koncepcja, która powstanie maksymalizowała wszystkie walory działki, była bez kompromisów. W tym przypadku, finalna koncepcja, która zakładała „rozbicie” programu na 3 bryły umożliwiło podział funkcjonalny, lepszą i prostszą komunikację wewnętrzną z centralną reprezentacyjną częścią salonu. Obrót budynków na działce pozwolił otworzyć widokowo wszystkie przestrzenie budynku na walory widokowe działki. Każda bryła budynku jest otwarta i wyeksponaowana

Kolejną zaletą jest zbliżenie budynku do wjazdu na działkę oraz rozdzielenie budynkiem części publicznej od ogrodowej, w ten sposób, że wjeżdżając na działkę lub spacerując ulicą nie mamy wglądu w część rekreacyjna i tarasową. Uzyskujemy w ten sposób prywatność.

Rozdzielenie budynku powoduje również powstanie, bardzo intrygującej strefy wejściowej, gdzie możemy zaplanować drzewo oraz od wejścia widzimy najciekawszą przestrzeń- salonu.

Wszystkie 3 budynki -części są zaplanowane na prostej konstrukcji, części dodatkowe techniczne z zastosowaniem prefabrykowanych więzarów. W etapie projektu technicznego rozwinęliśmy koncepcję i w części salonowej zaplanowaliśmy wysoką przestrzeń z otwartą więźbą dachową i widoczną całą konstrukcją dachową.

Konstrukcja dachu wspiera się konstrukcji stalowej dzięki czemu wyeliminowaliśmy wszystkie poprzeczne elementy konstrukcyjne. Na dachu zostanie zastosowana izolacja nakrokwiowa z płyt PIR co pozwoli na odsłonięcie wszystkich belek i stworzy ” drewniane podniebienie ” w salonie.

Elewacja jest prosta, ponadczasowa i elegancka oparta na 2 materiałach, wizualnie podkreśla horyzontalny układ poprzez mur na wysokość okien. Blacha schodząca z dachu na część elewacji. Wyjątkiem od tej prostoty jest zintegrowany dach fotowoltaiczny na połaci południowej salonu.

Projekt indywidualny to jeszcze formalności, które musimy wykonać, równolegle z rozwojem koncepcji projektowej. W tym projekcie musieliśmy załatwić Archeologa, Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej. zaprojektować studnie, i oczyszczalnię ścieków.

Już wkrótce ruszy budowa pokażemy Wam wszystkie etapy.


projektdomparterowy; projektindywidualny; projektdomuparterowego