Początek roku to zawsze czas podsumowań oraz planów na rozpoczynający się rok. Mijający rok 2020 był wyjątkowy, niespotykany dotąd pod względem naszego społecznego funkcjonowania. To był obrót o 180 stopni. A jaki był pod względem mieszkaniowym oraz jak przełożył się na zapotrzebowanie energetyczne i koszty eksploatacyjne? Długie przebywanie w domu powinno przecież zwiększyć nasze rachunki. Opisujemy więc jak sprawowała się instalacja fotowoltaiczna, jaka była produkcja prądu w tym roku i czy pokryła nasze całe, tegoroczne zapotrzebowanie. Osoby, które są pierwszy raz na naszym blogu, odsyłam także do poprzednich wpisów, dotyczących budynku, projektu, instalacji fotowoltaicznej o mocy 6kW, ogrzewaniu z pompy ciepła oraz faktu, że mamy oddzielne liczniki na te elementy. Poniżej kilka linków:

Założenia energooszczędne
Powietrzna pompa ciepła 
Fotowoltaika prawie cały rok 2019
Fotowoltaika a projekt domu


Instalacja fotowoltaiczna- produkcja. Porównanie 2019/2020

W zeszłym roku podsumowaliśmy cały 2019, teraz mamy pełne dane dotyczące 2020 roku i będziemy co roku cyklicznie porównywać kolejne lata. Pozwoli nam to śledzić sprawność paneli i naszej instalacji fotowoltaicznej.  Zobaczymy czy ich wydajność z czasem nie spadnie. Będziemy prezentować Wam aktualny materiał porównawczy, pomocny w decyzjach budowlanych i inwestycyjnych.

instalacja fotowoltaiczna

Produkcja Instalacja 6 kW rok 2019 i 2020

Pod względem produkcji energii elektrycznej sumarycznie rok 2020 był na podobnym, wysokim poziomie jak w 2019 roku. Przedstawia to powyższy wykres. W 2020 wyprodukowaliśmy 7044,56 kWh, w poprzednim 7098,93 kWh. Całościowy wynik jest podobnie wysoki, chociaż rozkład poszczególnych miesięcy jest inny, jedne miesiące gorsze inne nadrabiały. Jest to wysoki wynik ponieważ średnio przyjmuje się 1000 kWh rocznie z 1 kW, przy usytuowaniu południowym. Na etapie projektu fotowoltaiki (pisaliśmy o tym tu Projekt Instalacji fotowoltaicznej ) właśnie takie wartości były prognozowane. Czyli przy naszej instalacji 6kW, powinniśmy rocznie generować 6000 kWh, podczas gdy drugi rok z rzędu mamy ponad 1000kWh więcej. Sporo.


Instalacja fotowoltaiczna- zużycie. Porównanie 2019/2020. Bilans

instalacja fotowoltaiczna

Tak jak w 2019 roku nasz bilans rachunków wyszedł 0 zł, tak 2020 kończymy na minusie. Produkcja z naszej elektrowni fotowoltaicznej pozostała na podobnym poziomie jak w tamtym roku, jednak pandemia i zdecydowanie dłuższe pobyty w domu odcisnęły piętno i zużycie w 2020 roku wzrosło o 19% i wyniosło 7386 kWh i było przede wszystkim zużycie bytowe- bieżące, nie ogrzewanie, które pozostało na podobnym poziomie. Ogrzewanie było tylko nieznacznie wyższe 2954 kWh w 2019 i 3158,6 kWh w 2020. Podczas gdy zużycie bytowe wyniosło 4227,4 kWh czyli prawie 20% więcej.


Całkowite dane zamieszamy poniżej uwzględniając zużycie bieżące i 80% które, musimy oddać gestorowi za magazynowanie energii, w 2020 sumaryczny bilans w skali roku wyniósł 1563,31 kWh czyli przyjmując 0,55 zł za kWh, cały rok kosztował nas 860 zł czyli ok. 71 zł miesięcznie + opłaty stałe.

[kWh] Produkcja [kWh] Zużycie bezpośrednie [kWh] Energia oddana do sieci [kWh] 80% Energii oddanej do sieci [kWh] Zużycie całkowite [kWh]
styczeń 323,02 131,78 191,25 153 926,91
luty 345,77 124,83 220,94 176,752 741,93
marzec 734,16 201,56 532,39 425,912 854,35
kwiecień 977,37 265,76 711,61 569,288 526,72
maj 821,76 215,07 606,69 485,352 439,98
czerwiec 654,22 214,41 439,81 351,848 456,45
lipiec 842,77 297,87 544,9 435,92 521,27
sierpień 767,94 241,62 526,32 421,056 467,84
wrzesień 713,8 173,02 540,71 432,568 173,09
październik 345,5 160,48 185,12 148,096 639,94
listopad 271,63 109,2 162,43 129,944 849,26
grudzień 246,62 109,93 136,49 109,192 788,26
SUMA 7044,56 2245,53 4798,66 3838,928 7386

Wnioski. Opłacalność

Niestety, w tym roku z uwagi na zwiększony pobór nie udało się zbilansować i osiągnąć zerowych rachunków. Jednak był to wyjątkowy rok, gdzie bardzo dużo czasu spędzaliśmy w domu, dodatkowo jeszcze nasza rodzina się powiększyła i od połowy roku dom zamieszkiwany jest już przez 5 osób. Póki co nowy członek rodziny raczej nie generuje większego zapotrzebowania, ale z pewnością będzie miał na nie wpływ w kolejnych sezonach.

Fotowoltaika dalej zarabia na siebie, ponieważ bez niej rachunki byłyby o wiele większe. Należy również pamiętać, że nadwyżki są nieopłacalne i po prostu przepadają, dlatego najlepiej dobierać instalację „w punkt” . O opłacalności fotowoltaiki pisaliśmy, porównując koszt inwestycyjny z szybkością zwrotu. w tym wpisie:

Fotowoltaika. Czy to się opłaca ?
instalacja fotowoltaiczna

Projekt Stodoła instalacja fotowoltaiczna 6kW


Jednym z naszych celów w 2020 będzie doinwestowanie fotowoltaiki o kolejny 1 kW, który powinien pokryć tą lukę oraz przygotować małą nadprodukcję na dodatkowe cele. Nasz falownik przygotowany jest na maksymalną moc 6kW, jednak dopuszczalne (i opłacalne) jest przewymiarować go o  1kW. Dlaczego? Falownik może maksymalnie przetworzyć 6kW, wszystko co instalacja wyprodukuje ponad to będzie „obcięte”, ale jest bardzo mało dni w roku kiedy, instalacja generuje maksymalną moc, więc ta operacja spokojnie się opłaci ponieważ ogromną większość roku instalacja będzie generować więcej kWh. Czemu na etapie budowy i projektowania instalacji założyliśmy tylko 6 kW? Ponieważ uzyskaliśmy dotację na panele fotowoltaiczne w trybie konkursu, jednym z kryteriów była moc instalacji oraz dopasowanie do zapotrzebowania i moc 6 kW dawała nam więcej punktów w konkursie.

instalacja fotowoltaiczna

Bardzo czekamy na wasze komentarze. Jak wyglądał 2020 u Was jeśli chodzi o zapotrzebowanie i rachunki? Czy także były one w tym roku wyższe? Jeśli macie jakieś pytania lub spostrzeżenia piszcie śmiało!


słowa kluczowe:

fotowoltaika 2020; projekt stodoła; wrocław; budowa; eksploatacja; rachunki; czy fotowoltaika się opłaca; nowoczesna stodoła; stodoła; dom stodoła; dom energooszczędny; instalacja fotowoltaiczna; panele fotowoltaiczne; nowoczesny budynek; nowoczesny dom;